Tipos de conflitos sociais

Unha persoa vive, todos os días, con todas as oportunidades, intenta realizar os seus desexos, obxectivos, ante todo, interactuar con outras persoas. Na interacción interpersoal, moitas veces hai malentendidos, conflitos, que poden ir acompañados de incomodidade, tensión, alienación e, polo tanto, os tipos de conflitos sociais son moitos. As relacións interpersoais non son máis que un campo de conflito constante ou a reconciliación de intereses. Ás veces, entran nunha guerra longa nunha relación que ás veces ten un carácter carmesí, o que significa que os conflitos, causas e tipos de resolución desaparecerán entre si.

Considere os principais tipos de conflitos que se clasifican segundo as materias que se contrarrestan:

 1. O conflito persoal é un conflito que ocorre dentro dunha persoa particular ao nivel da súa conciencia. Este tipo de conflito refírese a un puramente psicolóxico, pero é causado por factores externos e pode converterse nun catalizador para a aparición dun conflito grupal, a tensión grupal.
 2. Interpersonal : a clasificación dos tipos de conflitos tamén inclúe o conflito, que é un desacordo entre dous ou máis membros dun grupo particular ou varios grupos.
 3. Intergrupo : o conflito entre persoas, individuos que forman un grupo, outro grupo. Este tipo de conflito é o máis común, xa que os individuos que traballan noutros tenden a atopar simpatizantes coa finalidade de formar un grupo de persoas afines.
 4. Conflito de pertenza. Tipos de conflitos na psicoloxía ocupan un lugar pesado, e esta especie é unha das principais. A resistencia prodúcese debido á dobre pertenza de cada individuo. É dicir, cando os individuos crean un grupo dentro doutro, grande ou cando un só individuo está composto simultaneamente por dous grupos competitivos que persiguen un único obxectivo.
 5. Conflito co medio externo. Créase cando os individuos que compoñen o grupo experimentan a presión externa (a partir de normas económicas, culturais, administrativas, normativas). Moitas veces entran en conflitos nas institucións que apoian estas prescricións, as normas.

Tipos e tipos de conflitos tamén inclúen conflitos de tipo mixto. Para iso é posible levar o conflito entre a persoa separada e o grupo de persoas. Este desacordo xorde cando a personalidade do hotel toma unha posición que é diferente da posición xeral de todo o grupo.

Pasemos a un exame máis detallado de que tipos de conflitos interpersonales son:

 1. Por orientación (ideolóxica ou pública, profesional ou familiar).
 2. Sobre os motivos (real ou ilusorio, dirixido de forma positiva, dirixido negativamente).
 3. Sobre as consecuencias (positivas ou negativas).
 4. De acordo coas opinións das partes en conflito (intra-role ou inter-role).
 5. Sobre a influencia emocional, a forza de influencia sobre o conflito (forte e débil).
 6. Escala de impacto (ancha ou local).
 7. Por duración (curto, repetitivo, one-time, atrapado).
 8. Segundo a forma de manifestación (externa, interna, organizada ou desorganizada).
 9. Por fontes de orixe (subjetivas ou obxectivas).

As causas, como os tipos de conflitos interpersonales, están clasificados por varios motivos:

 1. Asociado coas características das relacións interpersonales.
 2. Asociado co contido da interacción interpersoal.
 3. Asociado coas características persoais das partes no conflito.

Xa que as especies difiren entre si, tamén hai diferentes formas de resolver conflitos:

 1. Coidado.
 2. Adaptación.
 3. Cooperación.
 4. Compromiso.

Non hai que esquecer que calquera situación de conflito ten as súas vantaxes e desvantaxes e, para evitar as consecuencias deplorables para ambas partes conflitantes, é necesario ter tempo para deter a disputa ou a orixe do desacordo.