Como entender os teus sentimentos?

Calquera persoa, como se sabe, non é só un obxecto biolóxico físicamente existente (organismo), ten unha mente, alma e espírito. E máis sentimentos. Pódese dicir que os sentimentos son procesos e, á vez, medios de regulación interna da actividade humana que reflicten certos significados da relación do individuo cos obxectos e fenómenos (tanto reais como imaxinados, abstractos, xeneralizados). Os sentimentos son necesariamente recoñecidos polo home como experiencias subjetivas, moitas veces inconsciente.

A miúdo ocorre que unha persoa non sabe como comprender os seus sentimentos. Entón, ás veces ocorre que non só, por exemplo, mozos, pero homes e mulleres bastante maduros non sempre saben inmediatamente como se comprenden nesta situación. Estas situacións xorden cando unha persoa experimenta simultáneamente sentimentos en conflito.

Sobre a intuición

A xente non sempre entende como realmente tratan outras persoas, seres, obxectos e fenómenos. Por exemplo, isto ocorre, unha persoa non pode entender se realmente está namorado ou se el só o pensa. Nestes casos, a xente pode tratar de consultar cos demais, ou, pola contra, confiar só na súa intuición. Non se pode dicir inequívocamente a mellor forma de actuar neste ou tal caso. Probablemente, é mellor combinar estes métodos e analizar a información recibida. E aínda, a última palabra - para a intuición. A intuición non é un capricho ou unha imaxe aleatorias, senón o resultado dun profundo traballo mental e mental.

Para axudar a si mesmo, intente descubrir:

Traballa en ti mesmo

Formule preguntas a ti mesmo e intente responder con intelixencia. Escoita a si mesmo, rastrexa e analiza os seus sentimentos en diferentes momentos durante algún tempo, se isto é posible e, como din, non en detrimento, intente non tomar unha decisión de inmediato. Construtiva, calma e un sentido de harmonía co mundo son as mellores condicións e condicións para adquirir comprensión e visión da verdade.

Intente formular e rexistrar (é dicir, realizar) os seus pensamentos profundos en forma de formas lóxicas curtas. En caso necesario, falar e escribir. Estea atento aos matices. Separe a túa mente, mente e atención .

Só en harmonía e tranquilidade, en silencio e na profundidade da túa propia alma atoparás a verdadeira calor dos sentidos humanos primarios.