Suxestión e persuasión

Pense na expresión "inspirar confianza". Na maioría das veces, non o aplicamos a quen nos convenza de que podemos confiar neles. A diferenza das crenzas que requiren determinada información e argumentos lóxicos, a suxestión non se aproxima á lóxica do home, senón aos seus sentimentos e, en certa medida, a intuición. Nin que dicir ten que as mulleres teñen máis inclinación á suxestión que aos homes.

O poder da suxestión nos fai crer automaticamente á persoa que unha vez inculcou a confianza en nós. Lembre: aqueles profesores que usaron a autoridade, facilitáronlle as súas ideas. As persoas que coñecen a arte de persuasión e suxestión psicolóxica, por regra, causan unha imitación involuntaria en nós. A suxestión pode cambiar o pensamento ou a inclinación a un comportamento determinado.

Tipos de suxestión

A suxestión pode ser:

Sabendo que, dun xeito ou doutro, estamos suxeitos a suxestións todos os días, é útil que, por veces, limpar os nosos pensamentos e escoitar os nosos propios sentimentos para elaborar as actitudes correctas.